מחברי התפשטות 2018-01-22T11:22:05+00:00

מחברי התפשטות

מחברי התפשטות מתכתיים
תוצרת WITZENMANN

3 4 - מחברי התפשטות
צפייה

מחברי התפשטות מאריגי בד טכני
תוצרת LBH

4
צפייה

מחברי התפשטות מטפלון
PTFE תוצרת RESISTOFLEX

4 9 - מחברי התפשטות
צפייה

מחבר שרוול גמיש
תוצרת BFM

6 1 - מחברי התפשטות
צפייה