חבל אטימה קלוע מרובע
דגם CPS 2220

111 - אטימה דינאמית - חבלי אטימה
צפייה

חבל אטימה קלוע מרובע
דגם CPS 2220

222 - אטימה דינאמית - חבלי אטימה
צפייה

חבל אטימה קלוע מרובע
דגם CPS 2220

333 - אטימה דינאמית - חבלי אטימה
צפייה

חבל אטימה קלוע מרובע
דגם CPS 2220

444 - אטימה דינאמית - חבלי אטימה
צפייה