חבל אטימה קלוע מרובע דגם CPS 2311 ,מיוצר מסיבי טפלון מסוככים בטפלון.

אטימה דינאמית – חבלי אטימה

53CPSPACKINGS 1 - חבל אטימה קלוע מרובע דגם CPS 2311 ,מיוצר מסיבי טפלון מסוככים בטפלון.

חבל אטימה קלוע מרובע דגם CPS 2311 ,מיוצר מסיבי טפלון מסוככים בטפלון.