שסתומי בוכנה KLINGER דגם KVN
עם קצוות מאוגנים
בקטרים “2-“1/2 (15mm-50mm)

1 13 - שסתומי בוכנה מתוצרת KLINGER Fluid Control
צפייה

שסתום בוכנה KLINGER דגם KVN
מאוגן, עם בוכנה לא מאוזנת”6-“21/2
(65mm-150mm)

2 3 - שסתומי בוכנה מתוצרת KLINGER Fluid Control
צפייה

שסתום בוכנה KLINGER דגם KVN
מאוגן,עם בוכנה מאוזנת”8-“21/2
(65mm-200mm)

3 3 - שסתומי בוכנה מתוצרת KLINGER Fluid Control
צפייה

שסתום בוכנה KLINGER
דגם KVSN,קצוות לריתוך “2-“1/2
(15mm-50mm)

4 1 - שסתומי בוכנה מתוצרת KLINGER Fluid Control
צפייה

שסתום בוכנה KLINGER
דגם KVMN ,חיבורי הברגה
“2-“1/2 (15mm-50mm)

5 1 - שסתומי בוכנה מתוצרת KLINGER Fluid Control
צפייה