2 5 163x300 - בקרת מוליכות תוצרת GESTRA

מערכת בקרת מוליכות תוצרת GESTRA

תהליך האידוי הרציף של המים בדוד הקיטור גורם לעלייה בריכוז המוצקים המומסים בהם TDS ) TDS = סה”כ מוצקים מומסים) העלייה הזו בריכוז עלולה להביא את מי הדוד אל מעבר לנקודת הרוויה שלהם, שמעבר לה המלחים אינם יכולים עוד להתמוסס במים, והם שוקעים ומצפים את שטחי מעבר החום (צינור להבה,צינורות עשן) במשקע מבודד. ציפוי זה עלול לגרום להתחממות יתר של משטחי מעבר החום ולקריסתם. השליטה ברמת ריכוז המוצקים המומסים במי הדוד מבוצעת באמצעות החלפת המים בעלי ריכוז המלחים הגבוה במי הזנה טריים בעלי רמת ריכוז מוצקים מומסים נמוכה. פעולה זו מבוצעת בעזרת מערכת בקרת מוליכות הכוללת אלקטרודת מוליכות מדגם LRG16-4 המודדת באופן רציף את המוליכות החשמלית של מי הדוד (המוליכות החשמלית של מי הדוד נמצאת ביחס ישיר לרמת ריכוז המוצקים המומסים בהם) ומפקדת באמצעות בקר מוליכות מדגם LRR1-50 על שסתום ניקוז רציף מיחד מ דגם BAE46, הממפנה את הכמות הנדרשת של מי הדוד המרוכזים.

כיול המערכת מבוצע באמצעות מד מוליכות חיצוני שבו נמדדת רמת המוליכות של דגימת מי דוד כשהיא מקוררת לטמפרטורה נורמלית. הדגימה מקוררת באמצעות מקרר דגימות יעודי ומיוחד.

חזרה אל מוצרי שסתומי בקרה תוצרת RTK

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר:

דוא”ל:  [email protected]   טל: 03-5599522