מראה גובה מים דגם REFLEX
תוצרת KLINGER

1 3 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

מראה גובה מים דגם TRANSPARENT
תוצרת KLINGER

2 2 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

מראה גובה מים מגנטי
תוצרת TC FLUID

3 1 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה/מתמר מפלס
NRGT26-1

4 1 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה מפסק מפלס
דגם NRGS15-1

5 2 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה NRG16-52
ובקר NRS1-55

6 1 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה NRG16-50
ובקר NRS1-50

7 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה דגם NRG16-4
ובקר NRS1-1B

8 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה

בקרת מפלס גובה מים
אלקטרודה NRG26-21
ובקר NRR2-2E

9 - בקרת מפלס גובה מים
צפייה