coler1 196x300 - מקרר דגימות תוצרת GESTRA

מקרר דגימות תוצרת GESTRA

להפעלה בטוחה של דודי קיטור ניתוח המים בדוד חשוב מאוד. על מנת להגיע לממצאים אנליטיים מדויקים ואמתיים דורשה שיטת דגימה נכונה. דגימת מים ניתן לקחת מדוד קיטור, מיכל הזנה או מיכל לאיסוף מי עיבוי. לדוגמא, אם נלקחה דגימת מים חמה ולא מקוררת מתוך דוד קיטור למטרות אנליטיות, הסיכון לתאונות לאנשי הפעלה יהיו גבוהים יותר ושגיאות בניתוח המים עקב קיטור פריצה יתרחשו. חלק ממים חמים אשר לא התקררו בדוד נהפכים להבזקי קיטור פריצה, וכתוצאה מכך, הצפיפות והטמפרטורה של המדגם יהיו גבוהים יותר ואינו מייצג את תוכן המלח האמתי (ערך TDS) של המים בדוד. הריכוז המוגבר של המוצקים בתוצאות המדגם של המים שגויים וכתוצאה מכך הניקוז בדוד הקיטור מוגזם. מקרר הדגימות תוצרת GESTRA נועד בבטחה לצנן את דגימת המים בדוד לטמפרטורת התייחסות של 25º C. כתוצאה מכך מתקבל מדגם אמתי עם ערך TDS, ערך pH ותכולת החמצן אשר באמת מתאימים למים בדוד.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר:

דוא”ל:  [email protected]   טל: 03-5599522