אטימה ובידוד – אטמים מכניים לאטימה

אטימה סטטית – לוחות אטימה מתוצרת Klinger

1 29 - אטמים מכניים לאטימה
צפייה

אטימה דינאמית – אטמים מכניים תוצרת ROTEN

אטמים מכניים ובידוד
צפייה

אטימה דינאמית – חבלי אטימה

3 12 - אטמים מכניים לאטימה
צפייה

אריגים טכניים וחומרי בידוד לאטימה סטטית

4 10 - אטמים מכניים לאטימה
צפייה

מכונות חיתוך אטמים PETER

מכונות חיתוך אטמים PETER
צפייה