0 - מחברי התפשטות מטפלון PTFE תוצרת RESISTOFLEX
4 8 - מחברי התפשטות מטפלון PTFE תוצרת RESISTOFLEX
5 9 - מחברי התפשטות מטפלון PTFE תוצרת RESISTOFLEX
לאתר היצרן