logo - שסתומי אטימת מפוח מתוצרת ZETKAMA
1 20 - שסתומי אטימת מפוח מתוצרת ZETKAMA

שסתום מעבר עם אטימת מפוח דגם 234 מתוצרת חברת ZETKAMA

השסתום מדגם 234 מתוצרת חברת ZETKAMA הוא שסתום מעבר קלאסי עם אטימת מפוחית (Bellow) על הציר.
המפוחית המותקנת בשסתום זה היא מתוצרת חברת Witzenmann Hydra שהיא מובילה עולמית בתחום ייצור הגמישים המתכתיים.

לאתר היצרן