DanOil pic 300x176 - צינור מרוכב DanOil לשמנים דלקים וסולבנטים

צנרת DANOIL לשמנים, דלקים סולבנטים והידרוקרבונים

מוצרי DanOil הם ממשפחת הצינורות הגמישים המרוכבים להולכת שמנים, דלקים, סולבנטים, ארומטיקס והידרקרבונים.

מגיעים בשלוש רמות:

DanOil – 3

DanOil – 7

DanOil – 9

Portable document format Adobe PDF 630x450 630x450 - צינור מרוכב DanOil לשמנים דלקים וסולבנטים דף טכני DanOil

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר:

דוא”ל:  [email protected]   טל: 03-5599522